0 Cart

ĐẠO – ĐỜI

🌱 ĐẠO – ĐỜI

Người người tu với tượng hình
Mấy ai tu với Phật mình bên trong.
Hơn thua màu áo nâu sòng
So đo chay mặn, so lòng từ bi.

Vào chùa thấy Phật cười khì
Về nhà nóng giận, sân si đùng đùng.
Vào chùa quỳ lạy tứ tung
Về nhà tâm tánh tận cùng xấu xa.

Vào chùa cầu khất thiết tha
Về nhà chửi mẹ, mắng cha nặng lời.
Vào chùa miệng nói thảnh thơi
Về nhà lòng dạ rối bời như tơ.

Vào chùa mặt giống như khờ
Về nhà gian ác, trẻ thơ không chừa.
Vào chùa dạ dạ thưa thưa
Về nhà văng tục, nói bừa nói ngang.

Vào chùa quỳ lạy thắp nhang
Về nhà thì chẳng ngó ngàng mẹ cha.
Vào chùa vui vẻ thuận hòa
Về nhà bão tố phong ba nổi liền.

Vào chùa miệng niệm luyên thuyên
Về nhà mồm miệng xỏ xiên đủ đường.

Nhắn người Phật tử muôn phương
Tu là sửa đổi theo gương Phật Đà.
Chuyển dần những tính xấu xa
Sống cho ngay thẳng thật thà hiền lương.

Chuyện đời việc đạo một đường.
Vốn là không khác, hãy thường nghĩ suy.
Người tu buông bỏ sân si
Quay về bổn tính, từ bi thiện lành.


———————
#CHIA_SẺ lời Phật dạy để luôn nhắc nhở mình.

🌱Mang Phật bên mình, #tránh_ác_hành_thiện vẫn luôn là loại phong thủy tốt nhất.

———————
Phật Bản Mệnh – Phong thủy đúng, Bình An Hạnh Phúc

Shopping cart

0

No products in the cart.