10 ĐIỀU ĐỨC PHẬT DẠY VỀ CUỘC SỐNG AI CŨNG PHẢI HỌC

1. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

2.Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng.  Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

3. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

4. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.


5. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động, mà tâm trí thì hắc ám.

6. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng.

7. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

8. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.


9. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.

10. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo.

Bạn tâm đắc với điều nào nhất? Hãy bình luận xuống dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé.

Hãy lan tỏa duyên lành bằng cách chia sẻ lời Phật dạy đến với nhiều người hơn nữa để mọi người đều được hạnh phúc - bình an.  

Mang Phật bên mình để nhớ lời Phật dạy - hành thiện tránh ác để luôn được hạnh phúc, bình an.

-----------


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

thu 22/07/2018

"Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng."
Cảm ơn lời Phật dạy, con nguyện nghe theo người.

Dung Do 22/07/2018

"Khi giao tiếp thì đừng CẦU LỢI cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất ĐẠO NGHĨA."

Mình thấy dù làm gì cứ làm đúng với cái tâm tính tốt của mình thì mọi việc sẽ đúng đạo nghĩa.
Cám ơn shop Phật bản mệnh đã chia sẻ những lời phật dạy rất ý nghĩa.